Zoeken
 
Naam 
Petra Leta
voorzitter
Irene de Beer
penningmeester
Yvonne Legtenberg
Secretariaat
Digna van Rooijen
 Thea Mandersloot
Carin Jean
Joyce van der Horst
Franka Guiking
 Lisette Jorritsma
Angelique van de Camp
 Rachel Pieters
 

Wat is de OV:
De Oudervereniging (OV ) is een vereniging voor alle ouders met kinderen op basisschool De Schouw. 
U bent automatisch lid, zodra uw kind voor het eerst op school komt tot de laatste dag dat uw zoon/dochter weer van school gaat. 
 
De OV krijgt haar inkomsten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en een gedeelte uit de opbrengst van het opgehaalde oud papier. Hiervan organiseren en financieren wij leuke activiteiten naast het reguliere onderwijs. De activiteiten die worden georganiseerd door de OV samen met het team (leerkrachten en directie) zijn o.a. de Schouwdag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, schoolkamp, schoolreis, kleuterfeest. 
 
We organiseren dit met een team van vrijwillige ouders. Drie ouders vormen het dagelijkse bestuur. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. 
 
Vergaderingen:
De OV komt 1 maal per maand bij elkaar om de activiteiten door te spreken, maar ook zaken die alle ouders van de school bezighouden. Vooral dat laatste kan door iedereen van de school ingebracht worden. Bij deze vergadering zijn naast de ouders ook het team en de directie van de school vertegenwoordigd. 
 
Heeft u iets wat u opvalt of niet begrijpt, dan kunt u altijd iemand van de OV aanspreken. Het is ook mogelijk om een vergadering bij te wonen om bijvoorbeeld een bepaald onderwerp ter sprake te brengen. Hiervoor bent u van harte welkom op onze maandelijkse vergaderingen en/of onze jaarlijkse ledenvergadering. Het is wenselijk om de voorzitter of secretaris even op de hoogte te stellen als u een vergadering wil bijwonen. De data van de vergaderingen staan in de “In Ogenschouw”. 
 
Lid worden
De OV is dus een enthousiaste vereniging van ouders die leuke activiteiten organiseren voor uw zoon of dochter. Naast enthousiaste leden van de OV zijn wij altijd afhankelijk van de bereidwilligheid van ouders om mee te helpen onze activiteiten tot een succes te maken. Wilt u als actief lid meedoen met de OV ? Dat kan! Laat het onze voorzitter even weten.